Verringer
Chris Verringer   United Kingdom (Great Britain)
 
 
tmw.media founder // run ggradio, virtual-market, etc

rarely have time to game anymore
Hiện đang rời mạng
Useful Links
Introduction
Personal Website [verringer.com]

Social Media
Twitter
Discord [verr.in]
http://last.fm/user/verringer
Nhóm yêu thích
GGRadio - Nhóm công khai
International eSports Gaming Radio
284
Thành viên
9
Đang chơi
47
Trên mạng
2
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

322 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 30 Thg05
2,035 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg05
7.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
I LoVe U no you Key-Drop.pl 17 Thg04 @ 4:42pm 
+rep fun and good player <3 <3 <3 <3
.it is pixels u mad? 25 Thg03 @ 6:42pm 
ahahaah get ♥♥♥♥ed now we win without you xD
The_Fuckmylife_man 28 Thg08, 2015 @ 4:29am 
okk i say de in you comments
The_Fuckmylife_man 28 Thg08, 2015 @ 4:29am 
emment pls add me i want to say someting
Park Ranger 7 Thg08, 2015 @ 11:42am 
uses an auto ♥♥♥♥♥♥
sim 6 Thg08, 2015 @ 3:59pm 
+rep bought $60 worth of my skins for paypal easy trade