เลเวล 23 XP 4,105
95 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา