Úroveň 23 XP 4,105
95 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky