Úroveň 8 XP 864
36 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky