Vegetorius
Oleg   Belarus
 
 
:summerufo: https://wpd.app

:whowantssome: I have come here to chew bubblegum and kick ass...and I'm all out of bubblegum.
Đang trên mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
We're excited to finally see you all playing.
684 28 16
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
46

Điểm kinh nghiệm đạt được
55,698,373
Nhóm yêu thích
Official Group for Steamworks Development Support
22,721
Thành viên
300
Đang chơi
5,166
Trên mạng
948
đang trò chuyện
Trò chơi yêu thích
nike the neko 7 Thg02 @ 12:46am 
+rep
Kerk 17 Thg06, 2015 @ 2:37am 
+1 rep
Fightpig 31 Thg12, 2013 @ 5:19am 
Happy New Year!
Newfr 5 Thg9, 2012 @ 5:28am 
Ололо, барыга =)
HAWKING RADIATION 26 Thg04, 2012 @ 5:27am 
Купили Serious Sam 3 Standard - Four Pack, все прошло отлично! +rep
[EGVT] TheUnKnowN 11 Thg04, 2012 @ 1:48am 
+rep good trader fast.