Úroveň 6 XP 692
8 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky