iG Valcol
Valentin   Bordeaux, Aquitaine, France
 
 
I'm A Potato!
Rời mạng
Steam Replay 2022
Replay 2022
Trò chơi yêu thích
114
Giờ đã chơi
27
Thành tựu

Hoạt động gần đây

114 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg09
39 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg08
34 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg06
Nanashi 20 Thg12, 2016 @ 1:06pm 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2017 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
Kaeryn 10 Thg03, 2015 @ 3:19pm 
On va se calmer tout de suite monsieur.
Kaeryn 10 Thg03, 2015 @ 4:36am 
plop
Kaeryn 10 Thg03, 2015 @ 4:36am 
plip
Kaeryn 10 Thg03, 2015 @ 4:36am 
:)
Kaeryn 10 Thg03, 2015 @ 4:36am 
lolololololololololololol