iG Valcol
Valentin   Bordeaux, Aquitaine, France
 
 
I'm A Potato!
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้

กิจกรรมล่าสุด

151 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 1 ก.ย.
111 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 27 ส.ค.
12.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 9 ส.ค.
Nanashi 20 ธ.ค. 2016 @ 1:06pm 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2017 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 3:19pm 
On va se calmer tout de suite monsieur.
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
plop
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
plip
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
:)
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
lolololololololololololol