iG Valcol
Valentin   Bordeaux, Aquitaine, France
 
 
I'm A Potato!
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ชุมชน Steam :: ข้อผิดพลาด

ขออภัย!

ตรวจพบข้อผิดพลาดขณะกำลังประมวลผลคำร้องขอของคุณ:

Failed to load replay, please try again shortly.

กิจกรรมล่าสุด

6.2 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 1 ธ.ค.
132 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 12 พ.ย.
39 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 3 ส.ค.
Nanashi 20 ธ.ค. 2016 @ 1:06pm 
( `´︶´¯`︶´`´︶︶´*★ ^v^ ┊❅ °☆ .  ☆ :. ☆  
 ) ) ⦅‖ ͇͇ ͇͇▃▇͇͇͌̿̿⌂͇͇▌..* ★ ☆ .  ★ ^v^ ° ❅ ☆ .  ★ ^v^ ° 
__̅̏̏̏̏̋̋̏̏▅̅̏̏̏̋̏_ ╱◥███████╲ ˆ...^v^ ˆˆ︵.︵...^v^︵¸ ❅ ° ╱◥◣ ☆ . * ★ * 
╱◥◣ ◥████◣▓∩▓∩║  MERRY CHRISTMAS & │∩ │◥███◣ ╱◥███◣
│╱◥█◣║∩∩∩ ║╲◥███╲  HAPPY NEW YEAR ╱◥◣ ◥████◣▓∩▓│∩
││∩│ ▓ ║∏ 田║▓ 田田 ▓ ∩║ ii--ii-- 2017 ii--ii--ii--ii │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥█▓ ▓█
☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩„„„„„„„„☸„„„„„„„☸„„„„„„„☸๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩๑๑۩
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 3:19pm 
On va se calmer tout de suite monsieur.
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
plop
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
plip
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
:)
Kaeryn 10 มี.ค. 2015 @ 4:36am 
lolololololololololololol