เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
16 จาก 40 (40%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Soul Vine

Drink Ayahuasca
ปลดล็อค 21 พ.ย. 2020 @ 11:50am

It's all over, again

Finish the Story - Bad Ending
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2020 @ 8:50am

I made fire!

Start a fire
ปลดล็อค 11 ก.ค. 2020 @ 1:08pm

Welcome to the jungle

Survive 1 night in the jungle
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 12:06pm

The first step to greatness

Die
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 11:24am

Tastes like chicken...

Eat human meat
ปลดล็อค 21 พ.ย. 2020 @ 1:34pm

Self-defense

Kill a tribesman
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 12:16pm

Caveman

Craft your first tool
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 11:29am

I'm saved

Save your game in a shelter
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 11:39am

Leeches, leeches everywhere

Remove 50 leeches from your body
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2020 @ 4:58am

Improvise, adapt, survive

Let maggots eat your infected wound
ปลดล็อค 21 พ.ย. 2020 @ 12:55pm

Home Sweet Home

Build your first shelter
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2020 @ 3:53am

Fresh Water

Drink safe water
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 11:17am

Keeper of the flame

Keep a single fire burning for over 5 days on Welcome to the jungle difficulty or higher
ปลดล็อค 10 ก.ค. 2020 @ 11:15am

King of the jungle

Hunt a Rattlesnake, Jaguar, Puma, Caiman and 3 types of arachnids
ปลดล็อค 23 พ.ย. 2020 @ 6:33am

Pyromaniac

Unlock 4 fire starting tools
ปลดล็อค 21 พ.ย. 2020 @ 10:56amYou are not prepared

Finish the tutorial

Greedy

Complete Story mode on any difficulty with gold sack in backpack

Green Hell

Finish the game on Green Hell difficulty level

Globetrotter

Travel 64 km
43 / 64

I made it

Survive 10 days on King of the Jungle difficulty or higher

Vegan!

Survive 25 days solely on mushroom and plant-based food on Welcome to the Jungle difficulty or higher

Pacifist

Survive 10 days on King of the Jungle difficulty or higher without killing animals, humans, destroying bee nests and interacting with traps

Making progress

Reach Max at any skill

Iron Man

Create and wear a full metal armor set

I don't need to sleep

Get 5 stacks of insomnia

Going back home

Make tortoise soup in it's shell

Gotcha!

Catch 9 aquatic animals
4 / 9

Do you want to play with a snowman?

Find a snowman package in 3 different locations

Mr... I don't feel so good

At the same time get leeches, worm, rash, fever, poison, food poisoning, parasites, insomnia, dirt and any wound

Got to catch them all

Experience 12 unique diseases and wounds
10 / 12

I'm not afraid of any work

Complete 7 Challenges
0 / 7

Gardener

Cultivate 12 different plants
0 / 12

Cartographer

Unlock 60 places on the map
44 / 60

Librarian

Read 50 collectibles
42 / 50
+5

คงเหลือ 5 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว