7 người thấy bài viết này hữu dụng
Tích cực
1.8 tiếng trong hai tuần trước / 2,895.9 giờ được ghi nhận (2,719.3 giờ vào lúc đánh giá)
Đã đăng ngày: 13 Thg07, 2017 @ 4:26am
Đã cập nhật ngày: 2 Thg08, 2019 @ 1:08pm

The game itself is good, but the community spoils the game. Putting the game as free to play was a good step forward. When you reach level 21, prime status is automatically activated, but if you buy the game, you have prime status from the start. It's especially good for new players, because if someone playing this game for the first time, their game against cheaters will discourage them. I'm not saying that there are no cheaters with prime status, but less than before.
Đánh giá này có hữu ích? Không Hài hước
< >
1 bình luận
MAKHLOUF 15 Thg11, 2018 @ 3:02pm 
Hi. -__-