uffe <prima-esport.se>
Sweden
 
 
Twitch [www.twitch.tv] :steamhappy:
Prima eSport [medlem.prima-esport.se] :steammocking:
Unforgotten [www.unforgotten.se] :steamsalty:
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 40 giờ, 49 phút trước
< >
Bình luận
CARTMAN_021p 13 Thg10, 2017 @ 12:52pm 
Terve. Är du nöjd med PUBG.? Funderar på ett köp. Ser nice ut. :47_thumb_up: