เลเวล 11 XP 1,291
109 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา