Úroveň 11 XP 1,291
109 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky