อาบอย 🐶
🅿🅰🆃🆃🅰🆁🅰   Nonthaburi, Nonthaburi, Thailand
 
 
📌 𝓑𝑜𝓎 𝒾𝓈 𝒶 𝓋𝑒𝓇𝓎 𝓈𝒽𝓎 𝓅𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃. 🐶 𝒾𝒻 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉𝑜 𝒶𝒹𝒹 𝒽𝒾𝓂 𝑔𝑜 𝒶𝒽𝑒𝒶𝒹 🐶 𝒷𝓊𝓉 𝒹𝑜𝓃'𝓉 𝒷𝑒 𝓈𝓊𝓇𝓅𝓇𝒾𝓈𝑒𝒹 𝒾𝒻 𝒽𝑒 𝒹𝑜𝑒𝓈𝓃'𝓉 𝒶𝒸𝒸𝑒𝓅𝓉 𝑜𝓇 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓉𝒶𝓁𝓀.

เป็นคนขี้อายมาก 🐶 ถ้าอยากเพิ่มเพื่อน ก็เชิญ 🐶 แต่อย่าแปลกใจถ้าไม่กดรับหรือชวนคุย

📌 𝓐𝒷𝑜𝓊𝓉 𝓗𝒾𝓂

   📌 𝓝𝒶𝓂𝑒: 𝓑𝑜𝓎
   𝓐𝑔𝑒: 30
   𝓖𝑒𝓃𝒹𝑒𝓇: 𝓐 𝒷𝑜𝓎
   𝓑𝒾𝓇𝓉𝒽𝒹𝒶𝓎: 30 𝓞𝒸𝓉 1988
   𝓟𝑒𝓇𝓈𝑜𝓃𝒶𝓁𝒾𝓉𝓎: 𝓐 𝒸𝑜𝓀𝑒 𝓏𝑒𝓇𝑜 𝒶𝒹𝒹𝒾𝒸𝓉 𝒾𝓃 𝒶 𝓈𝓌𝑒𝒶𝓉𝓎 𝒹𝑜𝑔𝑒 𝓈𝓊𝒾𝓉
   𝓡𝒶𝒸𝑒: 𝓜𝒶𝓈𝓉𝑒𝓇


   📌 ชื่อ: บอย
   อายุ: 30
   เพศ: ชาย
   วันเกิด: 30 ตุลาคม 2531
   บุคลิกภาพ: ติดโค้กซีโร่ในชุดสุนัขอับเหงื่อ
   เผ่าพันธุ์: เจ้านาย
Currently In-Game
Wildlife Park 2 - Marine World
𝓦𝑒𝓁𝒸𝑜𝓂𝑒...❤️💛💚💙💜 𝓜𝒶𝓎𝒷𝑒 🙈🙉🙊
📌 𝓒𝓊𝓇𝓇𝑒𝓃𝓉𝓁𝓎 𝒶𝒹𝒹𝒾𝓃𝑔 𝒻𝓇𝒾𝑒𝓃𝒹𝓈 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒻𝑒𝓌 𝑒𝓍𝒸𝑒𝓅𝓉𝒾𝑜𝓃𝓈

𝓗𝒾𝓈 𝒸𝓇𝒾𝓉𝑒𝓇𝒾𝒶

   ✔️ 𝓟𝓊𝒷𝓁𝒾𝒸 𝓅𝓇𝑜𝒻𝒾𝓁𝑒 🐶 𝓈𝓉𝒶𝓉𝑒 𝒶 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝓇𝑒𝒶𝓈𝑜𝓃 𝓌𝒽𝓎 𝓎𝑜𝓊
   𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉𝑜 𝒶𝒹𝒹 𝒽𝒾𝓂 ✔️
   ✔️ 𝓘𝓃𝓉𝑒𝓇𝑒𝓈𝓉𝒾𝓃𝑔 𝓅𝓇𝑜𝒻𝒾𝓁𝑒 ✔️
   ✔️ 𝓐𝓉 𝓁𝑒𝒶𝓈𝓉 𝒾𝓃𝓉𝓇𝑜𝒹𝓊𝒸𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻, 𝓃𝒾𝒸𝓀𝓃𝒶𝓂𝑒 𝑜𝓇 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓅𝓇𝑒𝒻𝑒𝓇𝓇𝑒𝒹   𝓃𝒶𝓂𝑒. 𝓞𝓇 𝓎𝑜𝓊 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝓒𝑜𝓃𝓉𝑒𝓃𝓉𝓈 𝓉𝑜 𝑜𝒻𝒻𝑒𝓇. ✔️

   ❌ 𝓘𝑔𝓃𝑜𝓇𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝓇𝒶𝓃𝒹𝑜𝓂 𝒻𝓇𝒾𝑒𝓃𝒹 𝒾𝓃𝓋𝒾𝓉𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃𝓈 ❌

   ⭐️ 𝓢𝒸𝓇𝑒𝑒𝓃𝓈𝒽𝑜𝓉 𝓁𝑜𝓋𝑒𝓇 ⭐️
   ⭐️ 𝓐𝒸𝓉𝒾𝓋𝑒 𝑜𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓕𝑒𝑒𝒹 ⭐️


📌 กำลังเพิ่มเพื่อน โดยมีข้อยกเว้นเล็กน้อย

เกณฑ์การรับเพื่อน

   ✔️ โปรไฟล์สาธารณะ 🐶 ระบุเหตุผลที่คุณต้องการเพิ่มเพื่อน ✔️
   ✔️ โปรไฟล์น่าสนใจ ✔️
   ✔️ อย่างน้อยควรแนะนำตัว ชื่อเล่น หรือควรเรียกคุณว่าอะไร หรือคุณมี 𝓒𝑜𝓃𝓉𝑒𝓃𝓉𝓈   มานำเสนอ ✔️

   ❌ ลบทุกคำเชิญเพื่อนไม่มีที่มาที่ไป ❌

   ⭐️ ชื่นชอบภาพหน้าจอ ⭐️
   ⭐️ มีความเคลื่อนไหวบนฟีดกิจกรรม ⭐️


📌 𝓗𝒾𝓈 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑒𝓃𝓉 𝓅𝑒𝓇𝓂𝒾𝓈𝓈𝒾𝑜𝓃 𝒾𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝒶𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝓈𝑒𝓉 𝓉𝑜 𝓟𝓊𝒷𝓁𝒾𝒸. 𝓕𝑒𝑒𝓁 𝒻𝓇𝑒𝑒 𝓉𝑜 𝓁𝑒𝒶𝓋𝑒 𝒽𝒾𝓂 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑒𝓃𝓉𝓈 𝒾𝒻 𝓃𝑒𝑒𝒹𝑒𝒹.

𝓓𝑜/𝓓𝑜 𝓃𝑜𝓉

   ✔️ 𝓘𝓃𝓋𝒾𝓉𝑒 𝓉𝑜 𝓅𝓁𝒶𝓎 𝓉𝒽𝑒 𝑔𝒶𝓂𝑒 ✔️

   ❌ 𝓑𝓊𝑔𝑔𝒾𝓃𝑔 🐶 𝑒𝓈𝓅𝑒𝒸𝒾𝒶𝓁𝓁𝓎 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓑𝑜𝓎 𝒾𝓈 𝒾𝓃 𝒶 𝑔𝒶𝓂𝑒 ❌
   ❌ 𝓗𝒶𝓇𝒶𝓈𝓈𝓂𝑒𝓃𝓉 ❌
   ❌ 𝓑𝑒𝑔𝑔𝒶𝓇 ❌
   ❌ 𝓥𝒾𝓇𝓊𝓈𝑒𝓈 𝓅𝒽𝒾𝓈𝒽𝒾𝓃𝑔 𝓁𝒾𝓃𝓀𝓈 ❌


📌 การโพสต์ความเห็นบนโปรไฟล์ตั้งเป็นสาธารณะเสมอ แสดงความคิดเห็นได้หากจำเป็น

ทำ/อย่าทำ

   ✔️ ชวนเล่นเกม ✔️

   ❌ ก่อกวน 🐶 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเล่นเกม ❌
   ❌ ล่วงละเมิด ❌
   ❌ ขอทาน ❌
   ❌ ลิงก์ฟิชชิ่งไวรัส ❌


📌 𝓗𝒾𝓈 𝓛𝒶𝓅𝓉𝑜𝓅

𝓖𝓣83 8𝓡𝓖-033𝓣𝓗 𝓣𝒾𝓉𝒶𝓃 [notebookspec.com]

   📌 𝓒𝑜𝒻𝒻𝑒𝑒𝓁𝒶𝓀𝑒 𝒸𝑜𝓇𝑒™ 𝒾7-8850𝓗+𝓒𝓜246
   📌 𝓖𝑒𝓕𝑜𝓇𝒸𝑒 𝓖𝓣𝓧 1080 𝓍2 𝓢𝓛𝓘 (8𝓖𝓑 𝓖𝓓𝓓𝓡5𝓧)
   📌 18.4" 𝓕𝓗𝓓 (1920𝓍1080), 𝓘𝓟𝓢-𝓛𝑒𝓋𝑒𝓁 𝓐𝓃𝓉𝒾-𝓖𝓁𝒶𝓇𝑒
   📌 𝓡𝒶𝓅𝒾𝒹 𝓜𝑒𝒸𝒽𝒶𝓃𝒾𝒸𝒶𝓁𝓟𝑒𝓇-𝓀𝑒𝓎 𝓡𝓖𝓑 𝓚𝓑
   📌 𝓓𝓓𝓡 𝓘𝓥 64𝓖𝓑 (16𝓖𝓑𝓍4) (2666𝓜𝓗𝓏)
   📌 𝓢𝓊𝓅𝑒𝓇 𝓡𝒶𝒾𝒹 4-512𝓖𝓑 (256𝓖𝓑𝓍2) 𝓝𝓥𝓜𝑒 𝓟𝓒𝓘𝑒 𝓢𝓢𝓓 +1𝓣𝓑 (𝓢𝓐𝓣𝓐)   7200𝓇𝓅𝓂
   📌 𝓚𝒾𝓁𝓁𝑒𝓇 𝓦𝒾𝓇𝑒𝓁𝑒𝓈𝓈-𝓐𝓒 1550 (2𝓍2 𝒶/𝒸) + 𝓑𝓣Ƽ
   📌 𝓦𝒾𝓃𝒹𝑜𝓌𝓈 10 𝓗𝑜𝓂𝑒 (64 𝓑𝒾𝓉)

   𝓛𝑜𝑔𝒾𝓉𝑒𝒸𝒽 𝓖903 [www.logitechg.com] 𝓦𝒾𝓇𝑒𝓁𝑒𝓈𝓈 𝓖𝒶𝓂𝒾𝓃𝑔 𝓜𝑜𝓊𝓈𝑒


📌 𝓝𝑜𝓉𝑒𝓈

   📌 𝓗𝒾𝓈 SG Giveaways [www.steamgifts.com] 𝓢𝓊𝒸𝒸𝑒𝓈𝓈𝒻𝓊𝓁𝓁𝓎 𝑔𝒾𝒻𝓉𝑒𝒹 6,000+   𝒸𝑜𝓅𝒾𝑒𝓈.
   📌 𝓑𝒶𝒸𝓀 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝑜𝓁𝒹 𝒶𝑔𝑒 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓅𝓁𝒶𝓎𝒾𝓃𝑔 𝑔𝒶𝓂𝑒𝓈 𝓌𝒶𝓈 𝑒𝓃𝑜𝓊𝑔𝒽. 𝓝𝑜𝓌   𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉𝓇𝒶𝒹𝒾𝓃𝑔 𝒸𝒶𝓇𝒹𝓈, 𝓈𝑜𝒸𝒾𝒶𝓁 𝓂𝑒𝒹𝒾𝒶 𝒾𝓃𝓉𝑒𝑔𝓇𝒶𝓉𝒾𝑜𝓃 𝒶𝓃𝒹 𝒷𝒶𝒹𝑔𝑒𝓈   𝓉𝑜 𝓅𝓇𝑜𝓋𝑒 𝒽𝑜𝓌 1337 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝒶𝓇𝑒. :steamsalty:
Favorite Game
1,271
Hours played
100 XP
Items Up For Trade
458
Items Owned
170,402
Market Transactions
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::FlyingTent::duetblock::duetblock: "Such Profile - 🐶"
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::goread::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::goread::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::goread::goread::gcdirt::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::goread::goread::FlyingTent::duetblock::duetblock: "So Laughter -"
:duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::goread::goread::goread::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::goread::goread::FlyingTent::duetblock: "Much DOGE - 🐶"
:duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::goread::gcdirt::gcdirt::gcdirt::goread::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::goread::FlyingTent::duetblock::duetblock:
:duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock: "Such WOW-"
:duetblock::FlyingTent::gcdirt::Bluecube1::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock:
:duetblock::FlyingTent::gcdirt::Bluecube1::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::Bluecube1::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::duetblock::duetblock:
:duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::Bluecube1::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock:
:FlyingTent::goread::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::duetblock::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent:
:FlyingTent::goread::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::goread::goread::goread::goread::goread::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::gctree::gcdirt::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::FlyingTent:
:FlyingTent::goread::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent:
:FlyingTent::goread::goread::FlyingTent::goread::goread::goread::goread::goread::FlyingTent::goread::goread::goread::goread::goread::gcdirt::gcdirt::gctree::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock:
:FlyingTent::goread::goread::goread::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::goread::goread::goread::goread::goread::gctree::gctree::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::gctree::FlyingTent::duetblock::duetblock:
:duetblock::FlyingTent::goread::goread::goread::Redcube1::Redcube1::Redcube1::goread::goread::goread::goread::goread::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::duetblock::duetblock:
:duetblock::FlyingTent::gctree::goread::goread::Redcube1::Redcube1::Redcube1::goread::goread::goread::goread::goread::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::FlyingTent::gctree::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::gctree::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gctree::gctree::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gcdirt::gctree::FlyingTent::duetblock::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gctree::gctree::gcdirt::gctree::gcdirt::gcdirt::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::FlyingTent::gctree::gctree::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::FlyingTent::gctree::gctree::gctree::gcdirt::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::goread::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gctree::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock:
:duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::duetblock::FlyingTent::gctree::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gcdirt::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::gctree::FlyingTent::duetblock::FlyingTent::gcdirt::FlyingTent::duetblock::duetblock::duetblock:
Achievement Showcase
20,234
Achievements
314
Perfect Games
55%
Avg. Game Completion Rate
Screenshot Showcase
𝓖𝑜𝑜𝒹 𝒷𝑜𝒾!
1241 619 174
Favorite Group
Critiquing Doge - Public Group
Many recommendations. Such wow. Very detailed.
15,500
Members
534
In-Game
3,528
Online
469
In Chat
Workshop Showcase
Changes your flashlight to Doge
351 ratings
Created by - 1ydal5matt1
Salien Stats
Level Reached
23
Bosses Fought
15

Experience Earned
21,821,363

Recent Activity

5.8 hrs on record
Currently In-Game
5.2 hrs on record
last played on Nov 11
4.9 hrs on record
last played on Nov 11
Gaokyz Oct 31 @ 7:34am 
:gnarly: Happy Halloween :cqangry:
🌸Cheryl🌸 Oct 31 @ 5:50am 
Stay warm, toasty and scary. Happy Halloween! 🎃
Kid Hanazono Oct 30 @ 9:19pm 
▐█─█▐███▐███▐███▐█─█
▐█▄█▐█▄█▐█▄█▐█▄█▐█▄█
▐█─█▐█─█▐█──▐█──▄▄██
▐─█▐██▐─▐─▐██ ▀█▐▐▐▀▐▀▐█▐
▐▀█▐▄█▐─▐─▐─█ ─█▐▐▐▀▐▀▐▐█
▐─█▐─█▐▄▐▄▐▄█ ─███▐▄▐▄▐─█
─────▄───▄
─▄█▄─█▀█▀█─▄█▄
▀▀████▄█▄████▀▀
─────▀█▀█▀
PEDENTION Oct 30 @ 1:29am 
:Aegg::pumpkinevil::pumpkinevil::pumpkinevil::Aegg::pumpkinevil::pumpkinevil::pumpkinevil::Aegg:
:pumpkinevil::pentatris::REDEYEDUP::REDEYEDUP::pumpkinevil::REDEYEDUP::REDEYEDUP::pentatris::pumpkinevil:
:pumpkinevil::REDEYEDUP::spg2skull::spg2skull::REDEYEDUP::spg2skull::spg2skull::REDEYEDUP::pumpkinevil:
:pumpkinevil::REDEYEDUP::spg2skull::spg2skull::spg2skull::spg2skull::spg2skull::REDEYEDUP::pumpkinevil:
:Aegg::pumpkinevil::REDEYEDUP::spg2skull::graveyard::spg2skull::REDEYEDUP::pumpkinevil::Aegg:
:Aegg::Aegg::pumpkinevil::REDEYEDUP::spg2skull::REDEYEDUP::pumpkinevil::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::pumpkinevil::REDEYEDUP::pumpkinevil::Aegg::Aegg::Aegg:
:Aegg::Aegg::Aegg::Aegg::pumpkinevil::Aegg::Aegg::Aegg::Aegg:
:skul:Happy Halloween:skul:
Kid Hanazono Oct 6 @ 2:29am 
:chibiorie::Ragna::lovely::lovely::lovely::lovely::lovely::JinK::chibiyuzuriha:
:Ragna::lovely::_crystal_::_crystal_::lovely::_crystal_::_crystal_::lovely::JinK:
:lovely::_crystal_::loveglow::loveglow::_crystal_::loveglow::loveglow::_crystal_::lovely:
:lovely::_crystal_::loveglow::loveglow::loveglow::loveglow::loveglow::_crystal_::lovely:
:lovely::lovely::_crystal_::loveglow::loveglow::loveglow::_crystal_::lovely::lovely:
:lovely::lovely::lovely::_crystal_::loveglow::_crystal_::lovely::lovely::lovely:
:Ragna::lovely::lovely::lovely::_crystal_::lovely::lovely::lovely::JinK:
:chibiorie::Ragna::lovely::lovely::lovely::lovely::lovely::JinK::chibiyuzuriha:
Have a nice weekend. :bbtagragna::lovekami_heart:
PEDENTION Sep 28 @ 1:41am 
:A_gashrun::hocusRed::hocusRed::hocusRed::A_gashrun::hocusRed::hocusRed::hocusRed::A_gashrun:
:hocusRed::LupCoin::LupCoin::LupCoin::hocusRed::LupCoin::LupCoin::LupCoin::hocusRed:
:hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed:
:hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed:
:A_gashrun::hocusRed::LupCoin::woodlehappy::woodlehappy::woodlehappy::LupCoin::hocusRed::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::LupCoin::woodlehappy::LupCoin::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::LupCoin::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun:
:A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::hocusRed::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun::A_gashrun:
Have a wonderful weekend