DARK ☯
Yusuf ÇETİN   Gaziantep, Gaziantep, Turkey
 
 
The best way to keep something perfect is to keep it as easy as possible.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 2 ngày trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

1,628 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg9
373 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 6 Thg9
41 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg08
Annie 15 Thg9 @ 8:51am 
Do you want to get skins? Watch this video and enjoy 100$ GIVEAWAY - https://www.youtube.com/watch?v=fUz-P2TMsz0
CSGO İTEM SATILIR! 8 Thg9 @ 4:04am 
:brfire:
Axi 800x600p 20 Thg08 @ 6:05am 
delete game
CSGO İTEM SATILIR! 7 Thg08 @ 11:40am 
:mgh_17:
At Kafasıツ 30 Thg07 @ 1:45am 
SATIŞ
𝔊𝔞𝔪𝔢 𝔐𝔞𝔣ıa 30 Thg06 @ 11:07am 
(҂`_´)
<,︻╦̵̵̿╤─ ҉ ~ •
█۞███████]▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▃ ●●●
▂▄▅█+REP████▅▄▃▂…
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙
Hadi iyisin .