กลุ่มทั้งหมด
1 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   1 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Reddit - สาธารณะ
198,451 สมาชิก   |   4,007 อยู่ในเกม   |   30,147 ออนไลน์   |   1955 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
The WNxGES Public Group - สาธารณะ
355,791 สมาชิก   |   1,936 อยู่ในเกม   |   31,512 ออนไลน์   |   184 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
S.Gifts - สาธารณะ
64,383 สมาชิก   |   1,653 อยู่ในเกม   |   7,848 ออนไลน์   |   729 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Game giveaway group - สาธารณะ
42,855 สมาชิก   |   1,008 อยู่ในเกม   |   4,574 ออนไลน์   |   194 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Indiegala - สาธารณะ
786,036 สมาชิก   |   9,884 อยู่ในเกม   |   80,297 ออนไลน์   |   1016 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Serious Pants Gaming - สาธารณะ
125,488 สมาชิก   |   1,213 อยู่ในเกม   |   12,064 ออนไลน์   |   58 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Indie Kings - สาธารณะ
120,166 สมาชิก   |   2,153 อยู่ในเกม   |   13,299 ออนไลน์   |   93 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Group Buys - สาธารณะ
13,423 สมาชิก   |   574 อยู่ในเกม   |   2,148 ออนไลน์   |   74 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Fanatical - สาธารณะ
633,245 สมาชิก   |   9,303 อยู่ในเกม   |   80,355 ออนไลน์   |   1357 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GameRobo.com - Free Games - สาธารณะ
6,847 สมาชิก   |   161 อยู่ในเกม   |   751 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
=DN= Gaming - สาธารณะ
79,019 สมาชิก   |   1,528 อยู่ในเกม   |   7,753 ออนไลน์   |   29 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Trading Cards Group - สาธารณะ
1,761,727 สมาชิก   |   27,455 อยู่ในเกม   |   222,655 ออนไลน์   |   21880 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
CardTrades - สาธารณะ
87,461 สมาชิก   |   1,951 อยู่ในเกม   |   10,962 ออนไลน์   |   459 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
SteamDB - สาธารณะ
180,761 สมาชิก   |   5,339 อยู่ในเกม   |   27,556 ออนไลน์   |   2258 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Opium Pulses $avings - สาธารณะ
17,796 สมาชิก   |   575 อยู่ในเกม   |   2,295 ออนไลน์   |   9 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Salenauts - สาธารณะ
25,101 สมาชิก   |   721 อยู่ในเกม   |   2,763 ออนไลน์   |   132 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Family Sharing - สาธารณะ
863,697 สมาชิก   |   7,597 อยู่ในเกม   |   95,124 ออนไลน์   |   1390 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Universe - สาธารณะ
1,716,012 สมาชิก   |   29,440 อยู่ในเกม   |   277,284 ออนไลน์   |   8517 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
CS:GO REP! - สาธารณะ
69,538 สมาชิก   |   1,141 อยู่ในเกม   |   7,022 ออนไลน์   |   301 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GrabTheGames - สาธารณะ
459,931 สมาชิก   |   7,196 อยู่ในเกม   |   44,777 ออนไลน์   |   1554 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Feed Me Pixels - สาธารณะ
33,043 สมาชิก   |   853 อยู่ในเกม   |   3,568 ออนไลน์   |   17 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam In-Home Streaming - สาธารณะ
127,473 สมาชิก   |   1,697 อยู่ในเกม   |   20,030 ออนไลน์   |   235 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Music - สาธารณะ
191,498 สมาชิก   |   3,341 อยู่ในเกม   |   27,415 ออนไลน์   |   736 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
WGN Chat - สาธารณะ
342,840 สมาชิก   |   5,593 อยู่ในเกม   |   37,537 ออนไลน์   |   408 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
DailyIndieGame - สาธารณะ
144,467 สมาชิก   |   2,547 อยู่ในเกม   |   15,068 ออนไลน์   |   56 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Y.A - Yolo Army - สาธารณะ
50,033 สมาชิก   |   964 อยู่ในเกม   |   5,672 ออนไลน์   |   47 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
The_Cpt_FROGGY CLUB - สาธารณะ
43,495 สมาชิก   |   1,196 อยู่ในเกม   |   5,102 ออนไลน์   |   193 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
The Holy Shit - สาธารณะ
4,583 สมาชิก   |   158 อยู่ในเกม   |   532 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
S-teamified - สาธารณะ
7,318 สมาชิก   |   266 อยู่ในเกม   |   958 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Games You Absolutely Must Have - สาธารณะ
8,429 สมาชิก   |   324 อยู่ในเกม   |   1,306 ออนไลน์   |   25 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Golden Raffle Group - สาธารณะ
21,558 สมาชิก   |   410 อยู่ในเกม   |   2,683 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
barter.vg - สาธารณะ
4,006 สมาชิก   |   309 อยู่ในเกม   |   799 ออนไลน์   |   66 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Free Games Info!!! - สาธารณะ
125,947 สมาชิก   |   2,309 อยู่ในเกม   |   13,210 ออนไลน์   |   392 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Free GIVEAWAYS and KEYS for gamers - สาธารณะ
77,227 สมาชิก   |   1,133 อยู่ในเกม   |   7,092 ออนไลน์   |   203 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Golden Giveaways Group - สาธารณะ
87,615 สมาชิก   |   1,638 อยู่ในเกม   |   8,882 ออนไลน์   |   53 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Digital Homicide Game Central - สาธารณะ
81,913 สมาชิก   |   1,418 อยู่ในเกม   |   8,150 ออนไลน์   |   20 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
CubicBundle - สาธารณะ
89,685 สมาชิก   |   1,935 อยู่ในเกม   |   9,799 ออนไลน์   |   20 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Steam Guard Mobile Authenticator Beta - สาธารณะ
22,101 สมาชิก   |   618 อยู่ในเกม   |   3,079 ออนไลน์   |   31 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Lot's O Giveaway's - สาธารณะ
144,767 สมาชิก   |   2,507 อยู่ในเกม   |   15,046 ออนไลน์   |   112 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
3,051 สมาชิก   |   176 อยู่ในเกม   |   583 ออนไลน์   |   9 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Hot Random Keys - สาธารณะ
195,618 สมาชิก   |   3,496 อยู่ในเกม   |   19,537 ออนไลน์   |   432 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Back To Basics Gaming! - สาธารณะ
27,601 สมาชิก   |   717 อยู่ในเกม   |   2,979 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Lot's O Gaming - สาธารณะ
43,853 สมาชิก   |   976 อยู่ในเกม   |   4,851 ออนไลน์   |   15 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Danger Three Gaming - สาธารณะ
6,171 สมาชิก   |   235 อยู่ในเกม   |   784 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Orlygift - สาธารณะ
179,838 สมาชิก   |   3,125 อยู่ในเกม   |   17,747 ออนไลน์   |   350 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
CSGO Tradebot - สาธารณะ
25,532 สมาชิก   |   241 อยู่ในเกม   |   1,771 ออนไลน์   |   125 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Giveaways Reborn ! - สาธารณะ
42,734 สมาชิก   |   867 อยู่ในเกม   |   4,522 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
- The Community - - สาธารณะ
48,904 สมาชิก   |   1,128 อยู่ในเกม   |   5,430 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
UltraShock Gaming - สาธารณะ
75,069 สมาชิก   |   1,275 อยู่ในเกม   |   9,022 ออนไลน์   |   44 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GiveawayCentral - สาธารณะ
66,128 สมาชิก   |   1,396 อยู่ในเกม   |   7,469 ออนไลน์   |   16 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Giveaways4Ever - สาธารณะ
39,555 สมาชิก   |   824 อยู่ในเกม   |   4,198 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Archi's SC Farm - สาธารณะ
794,105 สมาชิก   |   25,611 อยู่ในเกม   |   197,317 ออนไลน์   |   5296 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
EsportsPlus - สาธารณะ
52,954 สมาชิก   |   895 อยู่ในเกม   |   6,397 ออนไลน์   |   209 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
OtakuMaker.com GIVEAWAYS - สาธารณะ
26,967 สมาชิก   |   731 อยู่ในเกม   |   3,276 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
OtakuMaker.com BUNDLES - สาธารณะ
23,875 สมาชิก   |   653 อยู่ในเกม   |   2,892 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
722 สมาชิก   |   36 อยู่ในเกม   |   136 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Indie Game Giveaways - สาธารณะ
39,536 สมาชิก   |   815 อยู่ในเกม   |   4,356 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
ReviewExperts - สาธารณะ
186,995 สมาชิก   |   3,315 อยู่ในเกม   |   17,887 ออนไลน์   |   152 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
OtakuMaker.com STUDIO - สาธารณะ
19,838 สมาชิก   |   506 อยู่ในเกม   |   2,451 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
FriendsExperts - สาธารณะ
31,093 สมาชิก   |   688 อยู่ในเกม   |   3,416 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Elite Giveaways - สาธารณะ
68,883 สมาชิก   |   1,324 อยู่ในเกม   |   6,927 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Yolo Army - Giveaways - สาธารณะ
11,764 สมาชิก   |   342 อยู่ในเกม   |   1,311 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
FPS Headquarters - สาธารณะ
58,299 สมาชิก   |   1,099 อยู่ในเกม   |   5,804 ออนไลน์   |   10 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
RunServer Games - สาธารณะ
30,741 สมาชิก   |   775 อยู่ในเกม   |   3,136 ออนไลน์   |   7 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
insaynGames - สาธารณะ
62,661 สมาชิก   |   1,248 อยู่ในเกม   |   6,528 ออนไลน์   |   8 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
TINL | Foundation - สาธารณะ
13,227 สมาชิก   |   367 อยู่ในเกม   |   1,690 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Giveaway Experts - สาธารณะ
136,413 สมาชิก   |   2,414 อยู่ในเกม   |   12,796 ออนไลน์   |   64 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Elite Hub - สาธารณะ
49,576 สมาชิก   |   1,034 อยู่ในเกม   |   5,068 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Digital Homicide Bundle Lovers - สาธารณะ
52,833 สมาชิก   |   1,040 อยู่ในเกม   |   5,350 ออนไลน์   |   2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Azure Community - สาธารณะ
46,187 สมาชิก   |   981 อยู่ในเกม   |   4,648 ออนไลน์   |   5 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Azure Giveaways - สาธารณะ
67,339 สมาชิก   |   1,399 อยู่ในเกม   |   6,561 ออนไลน์   |   18 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
GOG Connect - สาธารณะ
3,138 สมาชิก   |   172 อยู่ในเกม   |   668 ออนไลน์   |   27 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Trident Game Studio - สาธารณะ
5,947 สมาชิก   |   240 อยู่ในเกม   |   762 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
256 สมาชิก   |   22 อยู่ในเกม   |   62 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Redacted Network - สาธารณะ
30,806 สมาชิก   |   778 อยู่ในเกม   |   3,123 ออนไลน์   |   3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Greenlight's Best Games - สาธารณะ
12,416 สมาชิก   |   360 อยู่ในเกม   |   1,461 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Today's Best Bundles - สาธารณะ
5,209 สมาชิก   |   136 อยู่ในเกม   |   620 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Counter-Strike's Best Maps - สาธารณะ
5,010 สมาชิก   |   122 อยู่ในเกม   |   558 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
[bc]Interactive - สาธารณะ
821 สมาชิก   |   30 อยู่ในเกม   |   144 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
Lestrade's - สาธารณะ
834 สมาชิก   |   56 อยู่ในเกม   |   215 ออนไลน์   |   4 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม
397 สมาชิก   |   33 อยู่ในเกม   |   77 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม