vivian tf2
TUWAN/Vivian
 
 
she her

i main sniper (bad)

i played HL for two seasons and this one (team: GNDS)

i am trans gender and mentally ill if u think i should kill myself then buy me a shotgun

i dont usually alias alot but sometimes i do it alot at once because funny. i usually keep pfp tho.

troll face :trollef_ace:
Currently Online

Recent Activity

1,536 hrs on record
last played on Sep 25
141 hrs on record
last played on Sep 25
74 hrs on record
last played on Sep 22
froggy :3 Jul 17 @ 1:41am 
YUNG PISS IN THE BUILDING
froggy :3 Jul 17 @ 1:41am 
I DO XANS, AND I DRINK LIQUID HEROIN
Callie May 8 @ 6:33am 
.....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,.............
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀█░█▀█░█▀█░█▀█░░
░█▀▀░█░█░█░█░█▀▀░░
░▀░░░▀▀▀░▀▀▀░▀░░░░
Nekomancer Jaidyn May 7 @ 10:16pm 
it didnt work
Nekomancer Jaidyn May 7 @ 10:16pm 
.....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,.............
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
__ _
/ _| | |
| |_ __ _ _ __ __| |
| _/ _` | '__/ _` |
| || (_| | | | (_| |
|_| \__,_|_| \__,_|

allie tf2 May 7 @ 10:14pm 
.....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,...................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,.............
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀█░█▀█░█▀█░█▀█░░
░█▀▀░█░█░█░█░█▀▀░░
░▀░░░▀▀▀░▀▀▀░▀░░░░