tugboatwes
Canada
 
 
nothing but love;
for all humanity,
forever.
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm VAC được ghi nhận | Thông tin
2039 ngày từ lần cấm cuối
Trò chơi yêu thích
278
Giờ đã chơi
29
Thành tựu
Nhóm yêu thích
14
Thành viên
1
Đang chơi
10
Trên mạng
0
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

3,447 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg11
278 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg11
75 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 25 Thg11
kyle 22 Thg11 @ 12:08pm 
morecai u big pp head
kyle 22 Thg11 @ 12:06pm 
....................,,-'´ . . . _,,,,,';:-,..................
....................,-(c\ \`;-=´,_,-~-, \`...............
..................,/ . . .¯'\, º ,/.'-~°,' .¯`'-,...........
................../ . . . . . .¯,_ ~--~',, . . .'\..........
.................| . . . . . . . . ¯¨¨¨(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے
.................| . . . . . . . , . . . .`'-, . . . |..........
................/\ . . . . . . ."-,,,-'~-~' . . . '|..........
.............,/'`\,`'-, . . . . . . . . . . . . . . /\..........
░█▀▄░█░█░█▀█░░█▀▀░▀█▀░█▀▀░█▀█░
░█░█░█░█░█▀▀█░▀▀█░░█░░█▀▀░█▀▀░
░▀▀░░▀▀▀░▀▀▀▀░▀▀▀░░▀░░▀▀▀░▀░░
oki 18 Thg11 @ 9:09am 
come home
S tier war criminal 20 Thg9 @ 2:30am 
haha how the ♥♥♥♥ is getting distracted by crits even real hahahahaha [REDACTED] just walk away from the screen like [REDACTED] close your eyes haha
je'mond "magic" johnson 13 Thg9 @ 2:07pm 
shut up hoe buss down for me
oki 8 Thg07 @ 8:22pm 
please play melee with me thx