Úroveň 33 XP 7,370
230 XP pro dosažení 34. úrovně
Odznaky