เลเวล 43 XP 11,773
227 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 44
เหรียญตรา