Tordah
Tom   Finland
 
 
:shelterfrog:
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
15,372
Thành tựu
323
Trò chơi toàn vẹn
93%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh chụp
Trưng bày thành tựu
15,372
Thành tựu
323
Trò chơi toàn vẹn
93%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 18.4 giờ
Often overlooked FPS classic.

Hoạt động gần đây

304 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
60 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg05
9.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg05
klikzg 30 Thg01 @ 12:16am 
+rep Great trader
Skeletor 24 Thg12, 2018 @ 12:37am 
* _██_*。*. / \ .˛* .˛.*.★* *★ 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫\*˛.* ˛ _Π_____. * ˛*
.°( . • . ) ˛°./• '♫ ' •\.˛*. /______/~\*. ˛*.。˛* ˛. *。
*(...'•'.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬ .
¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°••°*"˜¯` ´¯˜"*°´¯˜"*°••°*"˜¯`´¯˜"*°
❄ Merry Christmas and Happy New Year ❄
Tim Drake[ŞAMPİYONGALATASARAY] 13 Thg12, 2018 @ 10:33am 
+Rep
Good & Fast Trader
Thank You !
Barone 28 Thg10, 2018 @ 12:23pm 
+rep Very quick, friendly and reliable trader!
DOGGY 15 Thg9, 2018 @ 6:47am 
+REP. Very fast trader and very trustworthy
:steamhappy:
sifonys 5 Thg9, 2018 @ 6:16am 
+rep,very nice trader:skyelaugh: