เลเวล 24 XP 4,260
240 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา