Úroveň 24 XP 4,260
240 XP pro dosažení 25. úrovně
Odznaky