Hordii
 
 
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1842 ngày từ lần cấm cuối