етв
Hokage   Almaty, Kazakhstan
 
 
HLTV [www.hltv.org]
VK FAN PAGE [vk.com]
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật
King Of The World
2
Trưng bày thành tựu hiếm nhất

Hoạt động gần đây

7,565 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 21 Thg04
225 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg04
879 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 12 Thg04
300 XP
m0NEY 16 Thg04 @ 3:03pm 
sign pls <3
15 Thg04 @ 9:24am 
sign me pls) kazakpiz goi :steamhappy:
tim 10 Thg04 @ 10:43am 
+rep
Taugis 10 Thg03 @ 3:45am 
hi, can you send me friend request? i cant add you, idk why
dias#talonruby.0005 7 Thg03 @ 11:01pm 
_______🌸🌸🌸🌸🌸__________🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸 𝓕𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓰𝓾𝔂=)🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_ 🌸𝓦𝓮 𝓬𝓪𝓷 𝓫𝓮 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝓯𝓾𝓽𝓾𝓻𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮𝓼^_^🌸
__🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
___________🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
____________🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸🌸🌸
_____________🌸🌸
Clxtchey 8 Thg02 @ 8:09am 
Can i get a profile sign please bro? :)