tjndxx
China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Trò chơi yêu thích
Vật phẩm muốn trao đổi
807
Vật phẩm đã sở hữu
43
Trao đổi đã thực hiện
3,826
Giao dịch tại chợ
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
21

Điểm kinh nghiệm đạt được
26,483,808
萝卜 18 Thg07 @ 7:41pm 
怪猎还在吗
1002minkyu 28 Thg01, 2018 @ 5:37pm 
머해요?
1002minkyu 10 Thg01, 2018 @ 8:30pm 
나도 게임선물좀해주세요
1002minkyu 10 Thg01, 2018 @ 8:29pm 
hi
1002minkyu 8 Thg08, 2017 @ 5:04am 
안녕하세요? 잘지내세요?
1002minkyu 28 Thg06, 2017 @ 8:27pm 
yeyeye~