3.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Verdict Guilty - 유죄 평결
Raw recruit!
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 14 มิ.ย. 2018 @ 8:13pm
Gyeong
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
Siu
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
Minso
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
Reese
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
Yohan
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
Jae
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
Gun
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
Hyuk
8 จาก 8 ในชุดที่ 1