เลเวล 12 XP 1,401
199 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา