เลเวล 11 XP 1,346
54 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา