เลเวล 12 XP 1,558
42 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา