Úroveň 11 XP 1,346
54 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky