Úroveň 12 XP 1,402
198 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky