Úroveň 21 XP 3,498
102 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky