เลเวล 34 XP 7,612
388 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 35
เหรียญตรา