Úroveň 34 XP 7,614
386 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky