Úroveň 17 XP 2,549
51 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky