Úroveň 17 XP 2,545
55 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky