เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
38 จาก 57 (67%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 

Plort Peddler

Sell 100 plorts at the Plort Market
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2018 @ 4:08pm

Transplorter

Sell 500 plorts at the Plort Market
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 7:22pm

Plort Authority

Sell 1,000 plorts at the Plort Market
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 2:20pm

Plort Powerhouse

Sell 2,500 plorts at the Plort Market
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 9:03pm

Plort Tycoon

Sell 5,000 plorts at the Plort Market
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2018 @ 7:08pm

Buck Buck Bagu-

Feed 100 chickens to slimes on the Ranch
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 2:35pm

Fruit Cocktail

Have 3 different fruit trees on the Ranch at the same time
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 7:19pm

Salad Bar

Have 3 different veggie gardens on the Ranch at the same time
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 2:38pm

Fortunate

Earn over 5,000 newbucks
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 7:16pm

Well-Off Rancher

Earn over 25,000 newbucks
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 6:52pm

Upper Crust

Earn over 100,000 newbucks
ปลดล็อค 15 พ.ค. 2018 @ 7:49pm

A Quick Newbuck

Earn 5,000 newbucks in a single day
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 8:28pm

Up All Night

Stay awake from 6 AM to 6 AM the next day
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 6:08pm

Not My Morning

Be knocked out before 10 AM
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:53pm

While You Were Away

Return to the Ranch after more than 24 hours
ปลดล็อค 20 พ.ค. 2018 @ 2:49pm

Catch!

Shoot food into an airborne slime's mouth
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 5:55pm

Omnivorous

Feed pink slimes on the Ranch 10 different types of food
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 6:29pm

Tasty!

Feed 50 slimes on the Ranch their favorite food
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 2:55pm

Mine, All Mine

Discovered the Quarry
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 7:29pm

On the Other Side

Discovered the Moss Blanket
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 9:44pm

Smoke, Fire, and Mirrors

Discovered the Glass Desert
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 7:49pm

Jelly Belly Burst

Burst a gordo slime
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 7:24pm

Open Says Me

Open a slime gate
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 7:29pm

Fully Loaded

Have a maximally upgraded corral, coop, and silo on the Ranch
ปลดล็อค 17 พ.ค. 2018 @ 7:29pm

Hasty Exchange

Fulfill a Range Exchange request between Noon and 2 PM
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 3:15pm

Free Rangin'

Collect 50 plorts on the Range in a single day
ปลดล็อค 29 เม.ย. 2018 @ 4:07pm

Boop!

Let a tabby slime headbutt you right on the nose
ปลดล็อค 3 พ.ค. 2018 @ 6:32pm

Fireworks

Shoot a boom slime largo into the air that explodes before landing
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 3:12pm

Ball Pit

Jump into a corral containing at least 40 slimes
ปลดล็อค 28 มิ.ย. 2017 @ 6:05pm

Into the Past

Discover the Ancient Ruins
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 6:32pm

Onward... to SCIENCE!

Fabricate your first Slime Science gadget
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 9:29pm

Bea the Builder

Fabricate 35 Slime Science gadgets
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 7:31pm

Never Stop Creating

Fabricate 100 Slime Science gadgets
ปลดล็อค 21 พ.ค. 2018 @ 7:09pm

One Person at a Time

Join the 7Zee Rewards Club
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 3:19pm

Color Me Impressed

Use chroma packs to change the color of the ranch house, tech, and vacpack
ปลดล็อค 12 พ.ค. 2018 @ 8:19pm

Renewal

Start bringing life back to the Glass Desert
ปลดล็อค 19 พ.ค. 2018 @ 6:17pm

Doors Like These

Discover where Hobson's journey ended, and started once again.
ปลดล็อค 20 พ.ค. 2018 @ 2:09pm

The Adventure Continues!

Complete Adventure Mode and set out for what's next.
ปลดล็อค 20 พ.ค. 2018 @ 2:52pmCarousel

Incinerate an elder chicken

You... Monster!

Send an adorable chick to a fiery end, the same place you're now destined to go

Burstin' at the Seams

Put at least 50 units into each slot of a fully upgraded silo

Hat Trick

Obtain at least 3 gold plorts from a single gold slime

That Only Works in Comic Books

Stand inside a rad aura for at least 15 seconds

Once Bitten, Twice... Bitten

Hold onto a tarr for 15 seconds

Controlling the Chaos

Constrain more than 15 slimes in your vac stream at once while on the range

Six Pack

Have at least 6 different types of slimes in the same corral

Risky Business

Have at least 3 different types of largos in the same corral

Pool Party

Fill a pond on the Ranch with at least 5 different types of slimes

Diversification

Have at least 10 types of largos on the Ranch

Rush Challenger

Reach at least 10,000 newbucks in Rush Mode

Rush Champion

Reach at least 35,000 newbucks in Rush Mode

Rush Plortmaster

Reach at least 75,000 newbucks in Rush Mode

Best of the Worst

Place a tarr on the #1 Slime Stage

She's on Fire!

Score 50 points in a single game of slimeball

Mint in Box

Purchase at least 10 different types of slime toys

The Hunter Has Become... The Other Thing

Snare a Hunter Gordo

Pro Style

Complete the Slimepedia