เลเวล 33 XP 7,268
332 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 34
เหรียญตรา