Úroveň 33 XP 7,268
332 XP pro dosažení 34. úrovně
Odznaky