I like asmr
Name: Danneh | Age: 25   Ohio, United States
 
 
┏ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ┒
- | уσυтυвє | ᴅʟɪᴠᴇ [dlive.tv] | ᴛᴡɪᴛᴄʜ [www.twitch.tv] | ᴅɪᴄᴏʀᴅ [discordapp.com] | -
┗ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ┙
Artwork Showcase
...
                                                                       .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .   .     。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .     。 .   .    .                                                                     [ᴏᴜʀ ᴡᴏʀᴋ ᴏғ ᴀʀᴛ]       ╭━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╮                                                                        ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ                                                   
                                  ᴀɴᴅ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴡʜᴀᴛ ᴅᴏ ʏᴏᴜ sᴇᴇ ɪ'ᴅ ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ʙᴜʟʟᴇᴛ ғᴏʀ ʏᴏᴜ
                                    ʏᴏᴜ'ᴅ ᴘᴜᴛ ᴀ ʙᴜʟʟᴇᴛ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴀs ɪ ʟᴀʏ ᴏɴ ᴛʜᴇ ғʟᴏᴏʀ   
                      ᴡɪᴛʜ ᴛʜɪs ʜᴏʟᴇ ɪɴ ᴍʏ ᴄʜᴇsᴛ ʜᴏᴡ ᴡɪʟʟ ʏᴏᴜ ᴡᴀʟᴋ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ                                                                                           ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ᴛʜᴀᴛ ʙʟᴏᴏᴅ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇss                                                                                                        ╰━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╯ .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .   .     。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .     。 .   .    .

Recent Activity

436 hrs on record
last played on May 24
24 hrs on record
last played on May 23
255 hrs on record
last played on May 22
assquake May 24 @ 5:25am 
<3 u da bess

.| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-',,
..: : : : : : : : : : :': : : : : : : : : : : : : :~,,: : : : : : : : : “~-.,
...\ : : : : : : : : : : :: /: : : : : : : : : : : : : : : “,: : : : : : : : : : :"~,
... .: : : : : : : : : : :|: : : : : : : : :. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :”- .
... ...: : : : : : : : : : : : : : : : : : ( O ) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.
... ... .\ : : : : : : : : : '': : : : : : : :"*": : : : : : : :|: : : : : : : : : : : : : : : |0)
... ... ...\ : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : : : : : : : : : : : : /""
... ... .....\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ,-“: : : : : : : : : : : : : : : :/
... ... ... ...\ : : : : : : : : : : : : : : : : : : =" : : : : : ',_.: : : : : : : :,-“
... ... ... ... ,: : : : : : : : : : :"”'~---~”" : : : : : : : : : : : : = :"”~~ '
Master Munchie Jun 30, 2018 @ 10:16pm 
+rep Saved my boi
JIMIN Mar 12, 2018 @ 10:14pm 
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Yami. Dec 3, 2017 @ 8:07am 
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Joopie Aug 24, 2017 @ 5:26pm 
Happy birthday MEHEHEH
elaine Jul 30, 2017 @ 12:09pm 
papa !