เลเวล 53 XP 17,272
128 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา