Úroveň 53 XP 17,272
128 XP pro dosažení 54. úrovně
Odznaky