Thales
Thales Koeppel   Brazil
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Đang trên mạng
Trưng bày thành tựu
3,255
Thành tựu
15
Trò chơi toàn vẹn
29%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
DD Runs n Giveaways - Nhóm công khai
About DD RnG
2,176
Thành viên
46
Đang chơi
418
Trên mạng
514
đang trò chuyện
Trưng bày vật phẩm

Hoạt động gần đây

3,528 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg07
276 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg07
4.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg07
Dream ✬ 6 Thg07 @ 8:46pm 
assinado pelo br mais humilde :purplemana:
UDM Lapiz 11 Thg9, 2018 @ 6:10am 
good friend, never sleeps, get some sleep. :)
SG_FoNG 24 Thg07, 2018 @ 7:09am 
Thanks again for the help! Nice guy and pretty darn good at DD.
Dale 28 Thg06, 2018 @ 11:02am 
+Rep, thank you for your help with Dungeon Defenders
Frezmo 23 Thg05, 2018 @ 12:27pm 
thank you for the cards :heartb:
Smoothie 13 Thg05, 2018 @ 8:47am 
Boi