เลเวล 20 XP 3,206
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา