Úroveň 20 XP 3,206
94 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky