เลเวล 20 XP 3,049
251 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา