Úroveň 20 XP 3,049
251 XP pro dosažení 21. úrovně
Odznaky