Úroveň 34 XP 7,898
102 XP pro dosažení 35. úrovně
Odznaky