*TaKamoto_
s'mores, anyone?   Brazil
 
 
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 ngày trước
Trưng bày thành tựu
2,597
Thành tựu
36%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trưng bày ảnh nghệ thuật
FIN FUNNEL!
3 2
Trưng bày ảnh chụp
amuro vs char

Hoạt động gần đây

1,216 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 28 Thg11
352 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg11
157 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 4 Thg10
BATMAN 24 Thg05, 2018 @ 2:16pm 
:batsymbol:
Kyoko Sakura 31 Thg12, 2017 @ 4:33pm 
Feliz ano novo aew! uhauahuah

★.•°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
☆╔╗╔╦══╦═╦═╦╗╔╗ ★ ★ ★
★║╚╝║══║═║═║╚╝║ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆
☆║╔╗║╔╗║╔╣╔╩╗╔╝ ★ NEW YEAR ☆ 2018
★╚╝╚╩╝╚╩╝╚╝═╚╝ ¥☆★☆★☆¥★☆★☆¥★☆¥
☆°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*°•.°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*°•.
*TaKamoto_ 22 Thg08, 2017 @ 6:23pm 
amuro life
LeoPanda 🐼 22 Thg08, 2017 @ 4:51pm 
Thug Life
LeoPanda 🐼 23 Thg07, 2017 @ 4:43pm 
Sokoda,ike,Fin Funnel!
LeoPanda 🐼 23 Thg07, 2017 @ 6:33am 
Getter Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeam