Giờ chơi 2 tuần qua:
0h

Xem thống kê thành tựu toàn cầu
Bạn phải đăng nhập để so sánh những chỉ số này với của bản thân
Đạt được 4 trên 17 (24%) thành tựu:

Thành tựu cá nhân
 

Trying something new

Use 10 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 15 Thg05 @ 7:51am

Pest

Cause 1 fatal error or trigger 128 warnings in the editor.
Mở khóa vào 26 Thg06 @ 2:55am

Getting the hang of it

Use 25 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 19 Thg05 @ 5:10am

Hard to pick just one

Use 50 different wallpapers from the Workshop.
Mở khóa vào 12 Thg9 @ 2:21pmHigh aspirations

Post a scene wallpaper to the Workshop.

Video makers

Post a video wallpaper to the Workshop.

The internet on a disk

Post a web wallpaper to the Workshop.

Press any key

Post an app wallpaper to the Workshop.

Creativity according to instructions

Use a 2D scene template.

Working with 3D models

Use a 3D scene template.

Sharing is caring

Post a Steam screenshot with a Workshop wallpaper open.

Keeping an eye on this one

Favorite 10 different wallpapers from the Workshop.
0 / 10

k0n4m1

30 lives

Out of disk space

Use 100 different wallpapers from the Workshop.
53 / 100

Found some good ones

Favorite 20 different Workshop wallpapers.
0 / 20

Fair collection

Favorite 30 different Workshop wallpapers.
0 / 30

Wallpaper Connoisseur

Favorite 50 different Workshop wallpapers.
0 / 50