2 people found this review helpful
Recommended
0.0 hrs last two weeks / 1,699.6 hrs on record (1,696.8 hrs at review time)
Posted: Jun 8, 2019 @ 9:02am
Updated: Apr 20 @ 9:21am

Klasyka. Od tego wszystko się zaczęło, niesamowita społeczność i niezapomniane chwile z przyjaciółmi.
Was this review helpful? Yes No Funny Award
Comments are disabled for this review.