เลเวล 53 XP 17,190
210 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 54
เหรียญตรา