svensis
svensis#7343   Latvia
 
 
I have gone borderline schizo
Need server hosting? Use Crident [crident.com]
Discount code "coolserver" for 30% off.
Hiện đang rời mạng
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
105 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày Workshop
Originally composed by Badhamknibbs, Saints Sasha, and zigbomb, this map strives to nail the creative essence of the original City 17 presented in Half-Life 2. Driven to create a map that was strict on original architecture ideas.

Sasha and zigbomb co
236 đánh giá
Tạo bởi - svensis
Trưng bày ảnh chụp
4k screenshots
1
Nhóm yêu thích
עם ישראל חי
2,853
Thành viên
46
Đang chơi
446
Trên mạng
58
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

917 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg08
156 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg08
110 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg08
BETO 8 Thg08 @ 1:19am 
how you say broke in spanish me no hablo
ryan.yates11 3 Thg08 @ 10:38am 
i'm braindead
{KN~BG} Inspector Willrick 3 Thg08 @ 10:36am 
bor
Shep 2 Thg08 @ 12:12pm 
Yes yes, we already are.
L e o n 2 Thg08 @ 10:33am 
Please vote kanye west
KINGXIII 1 Thg08 @ 10:31am 
arab192838390484766327188