Von
China
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trưng bày thành tựu
28,797
Thành tựu
23
Trò chơi toàn vẹn
61%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
21
Trùm đã chiến đấu
12

Điểm kinh nghiệm đạt được
16,902,043

Hoạt động gần đây

1,030 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg07
33 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg07
0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg07
< >
Bình luận
KolatierZ 25 Thg06, 2018 @ 11:56pm 
░░░░░░░█▐▓▓░████▄▄▄█▀▄▓▓▓▌█
░░░░░▄█▌▀▄▓▓▄▄▄▄▀▀▀▄▓▓▓▓▓▌█
░░░▄█▀▀▄▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀░▓▌█
░░█▀▄▓▓▓███▓▓▓███▓▓▓▄░░▄▓▐█▌
░█▌▓▓▓▀▀▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▄▀▓▓▐█
▐█▐██▐░▄▓▓▓▓▓▀▄░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌█▌
█▌███▓▓▓▓▓▓▓▓▐░░▄▓▓███▓▓▓▄▀▐█
█▐█▓▀░░▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▐█
▌▓▄▌▀░▀░▐▀█▄▓▓██████████▓▓▓▌█▌
▌▓▓▓▄▄▀▀▓▓▓▀▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓▓▌█▌
█▐▓▓▓▓▓▓▄▄▄▓▓▓▓▓▓█▓█▓█▓█▓▓▓▐█
KolatierZ 24 Thg06, 2018 @ 10:34pm 
:praisesun:
KolatierZ 24 Thg06, 2018 @ 10:34pm 
恁炫!